• Πολλοί έχουν πολλά προβλήματα προσπαθώντας να κάνουν backup ή επαναφορά αρχείων. Εδώ θα δείτε πώς το κάνουν με  SSH.
 • Πρώτα χρειάζεστε ένα  ssh client. Το PuTTY είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί και δουλεύει και σχετικά καλά. Αν κάνετε μια αναζήτηση στο google θα το βρείτε πολύ εύκολα και μπορείτε να το κατεβάσετε.
  1. Βαλτέ το όνομα της ιστοσελίδας στο  όνομα του host box. Χρησιμοποιήστε το θύρα 22, και σιγουρευτείτε ότι έχετε επιλέξει το  SSH. Στο SSH στο αριστερό μενού, μπορείτε να επιλέξετε και διαφορετικό πρωτόκολλο. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα το  2ο  , έπειτα πατήστε το open.
  2. Βάλτε το administration username της ιστοσελίδας σας στο κουτί όπως πρέπει και θα σας ζητήσει κωδικό , τον οποίο πρέπει να τον συμπληρώσετε και αυτόν. Χρησιμοποιήστε την εντολή cd command για να αλλάξετε φακέλους και να αποθηκεύσετε το όπου επιθυμείτε.
  3. Για να επιβεβαιώσετε τον φάκελο πατήστε, type pwd
  4. Έπειτα Input “mysqldump -u [username] -p –opt [databasename] > [backupfilename.sql]” αλλάζοντας τα με τα ονόματα των δικών σας  database, database name, και όνομα αρχείου του backup σας. Θα σας ζητηθεί πάλι κωδικός . Βάλτε το SQL κωδικό. Αν δεν σας εμφανίσει κανένα παράθυρο με μήνυμα σφάλματος,  έχετε κάνει ένα πετυχημένο  backup.
  5. Για να αποθηκευσω την database, Κάντε κανονικά login . χρησιμοποιήστε την εντολή cd command για να αλλάξετε φακέλους και πάτε όπου το sql backup σας είναι αποθηκευμένο. Χρησιμοποίησε την εντολή  ls για να επιβεβαιώσετε ότι το αρχείο σας έχει το σωστό όνομα . πατήστε  “mysql -u[username] -p[password] [databasename] < [backupfilename.sql]” και μετά enter. Μην βάλετε κενά αναμεσα στο u και το username σας, ουτε στο p του password σας. Αν δεν εμφανιστεί κάποιο μηνυμα σφάλματος , τοτε εέχετε αποθηκευσει την database σας.

0 Comments

Leave a Comment